body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

جهان سوم کجاست ...
ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۳
 
جهان سوم به تعبیر من جایی است که ...

در آنیم؛ تو و من، باهم یا بدون هم،
ایستاده، نشسته یا خوابیده ایم،
در کنار هم یا جدا از هم،
نفس می کشیم،
از برای هم یا بدون توجه هم،
مشغله داریم،
در راه هم یا از هم،
می جنگیم،
با هم؛ یا برای هم،
روایت آخرما این جاست که ...
بدون هم، جدا از هم و یدون توجه به همیم، هم چنان...

کلید دار( داوود امیراحمدی)

 
comment نظرات ()
 
از هم اکنون که این متن را می خوانیم ...
ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳
 

از هم اکنون که این متن را می خوانیم ...

شعور خداوند و بنده هایش را به بازی نگیریم ...


 
comment نظرات ()