body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

کارگاه تغییر مجددا آماده ثبت نام شماست ...
ساعت ٧:٥٧ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٥
 

سلام به اهالی

فرصتی دوباره برای فرصت دادن به خودمان.
با همکاری جامعه یاوری فرهنگی و در یک محیط فرهنگی آرام و زیبا به استقبال تغییری
متمایز با آن چه که می توان تصور نمود خواهیم رفت. 
تلفن برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر: ۲۶۴۰۲۶۱۰

 
comment نظرات ()
 
معرفی و هدف امروز این وبلاگ ...
ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٥
 

مطلبی در خصوص روز جمعه :

 

بی شک همه ما از افکارمان فرمان می گیریم،

فرمان هایی که تابعی از تصاویری است که ما به اراده خودمان در بایگانی به نام ذهن انباشت کرده ایم.

از آن جمله تصاویر، دیدگاه مان به روز جمعه است.

جمعه ای که گویا سراسرش بی برنامه گی است.

جمعه ای که سراسرش تنهایی است.

جمعه ای که در آن غم سراغمان می آید.

جمعه ای که همه چیز هست و هیچ چیز نیست.

جمعه ای که گویا کسی برای کسی نیست.

جمعه ای که، جمعه ای که ...

فقط کافیست قدری به خودمان بیاییم و نظاره کنیم که آیا سایر روزهای هفته مان با برنامه است؟

سایر روزهای هفته مان تنهایی نیست!

سایر روزها شادیم؟

سایر روزها همه چیز سرجای خودش است؟

سایر روزها برای هم هستیم؟

و ...

جمعه بهترین روز هفته است چرا که حداقل خودتی و اگر این خود مطلوبت نیست، کاری بکن.

آن چه که تو را و مرا متمایز می کند این دست که درجا نزیم، وانمایم، مغلوب نشویم.

جمعه بهترین روز هفته است چرا که فردایش آغازی دوباره است.

مگر این که آغازگر شادی، هم راهی، هم دلی، هم زبانی، هم کاری نباشی و نخواهی که باشی.

که اگر این گونه است چه فرقی دارد در کدامین روز هفته نفس می کشیم.

همین لحظه که این متن را می نویسم دلیلش توی ...


 
comment نظرات ()
 
 
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ تیر ۱۳٩٥
 

دو مخلوق خداوند یکی با صفت نجابت و آن یکی وفا.

کاش انسان هم همین دو صفت را داشت ...


 
comment نظرات ()
 
ضربان زندگی ...
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۸ تیر ۱۳٩٥
 

نام دستگاهی که ضربان قلبمان را نمایش می دهد Cardiograph است. 
کارش نشان دهنده وضعیت تپش قلب ماست.
روایت من اما معرفی نام و کار این دستگاه نیست.
موضوع آگاهی ما در زمانی است که به این نمودار نگاه می کنیم.
با بالا و پایین رفتنش به ما می گوید که هنوز زنده ایم.
سوال من این جاست که چگونه زنده ایم یا چگونه زندگی می کنیم؟
بعضی از قسمت ها بالای نمودار مانند بخشی از زمان های ماست که در اوج ناراحتی
یا خوشی هستیم و قسمتی از نمودار در پایین ترین نقطه قرار دارد همانند بخشی از زندگی که در نهایت کمبود و نیازیم.
آن چه مهم است روند ادامه دار آن است که به ما می گوید در جریان هستی و هم چنان زنده.
زندگی سراسر بالا و پایین دارد و این معنای درست و حقیقت محض زندگیست که گاه بالا نشینی و گاه نه،
گاه خوش حالی و گاه نه،
گاه همراهی و گاه نه،
گاه داری و گاه نه،
گاه دیده می شوی و گاه نه،
گاه لذت می بری و گاه نه،
گاهی دل می دهبم و گاه نه،
گاه منطقی هستیم و گاه احساسی،
گاهی جوری گاه ناجور،
گاه تکیه گاهی و گاه تیکه می دهی،
گاه مصممی و گاه شک داری،
گاه دوست داری و گاه بی تفاوت می شوی،
گاه می خواهی و گاه فرقی برایت نمی کند،
گاه به دنبالش هستی و گاه به دنبالت،
گاه اراده می کنی و نمی شود،
گاه آرزو می کنی و مستجاب نمی شود،
گاه می بخشی و گاه نمی بخشند،
گاه هست انکار می کنی،
گاه نیست روایت می کنی،
گاه دست می گیری گاه پشت پا می خوری،
گاه بر زبان می آوری گاه خاموش می شوی،
گاه می خوابی، خوابت نمی برد،
گاه بیداری، خوابت برده است،
گاه شروع نشدی تمام می شوی،
گاه تمام شده، تمام نمی شوی،
و گاه و گاه و گاه ...
همه این را گفتم که بگویم زندگی تا ضربان دارد فرصت داری.
من زندگی را دوست دارم ...

 
comment نظرات ()