body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

شما چگونه امضا می کنيد ؟
ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٥
 

خودشناسي از روي امضا

کسانی که به طرف عقربه های ساعت امضاء می کنند ،انسان های منطقی هستند .

کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء می کنند، دیر منطق را قبول می کنند و معمولا غیر منطقی هستند .

کسانی که از خطوط عمودی استفاده می کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند .

کسانی که از خطوط افقی استفاده می کنند انسان های منظمی هستند.

کسانی که با فشارامضاء می کنند، در کودکی سختی کشیده اند.

کسانی که پیچیده امضاء می کنند آدم های شکاکی هستند.

کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند.

کسانی که در امضای خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند.

کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زننداحتمالا شخصیت خود را نشناخته اند.

کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می کنند، کسانی هستند که می خواهند به قله برسند .


 
comment نظرات ()