body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

خرد طبیعی
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٥
 

از بزرگمهر پرسیدند که چه چیز است که اگر خدای تعالی به بنده دهد، هیچ چیز به از آن نباشد؟ گفت : خرد طبیعی گفتند : اگر نباشد ؟

گفت : ادبی که آموخته باشد و در تعلم آن رنج برده باشد.

گفتند اگر نباشد ؟

گفت : خوی خوش که با مردمان به خوشی و مواسات رفتار کند و دشمن را به وسیله آن نگاه دارد.

گفتند : اگر نباشد ؟

گفت : خاموشی که پوشنده عیبهاست.

گفتند : اگر نباشد ؟

گفت : مرگ ، که او را از زمین بردارد ، زیرا هر کس که به این خصلت های پسندیده و اخلاق نیکو آراسته نباشد ،‌برای او مرگ بهتر از زندگی است .

 


 
comment نظرات ()