body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

مرگ و زندگی
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
 

مرگ از زندگی پرسید : 

چیست که باعث می شود تو شیرین و من تلخ جلوه کنم ؟

زندگی لبخندی زد گفت :

دروغی که در من نهفته است و حقیقتی که تو در وجودت داری!

 

 
comment نظرات ()