body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

بعضی آدم ها نمی دانند...
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
 

هو العزیز

بعضی آدم ها نمی دانند وجودشان چقدر مهم است

بعضی آدم ها نمی دانند دیدنشان چقدر خوب است

بعضی آدم ها نمی دانند لبخندشان چقدر آرامش بخش است

بعضی آدم ها نمی دانند در کنارشان بودن چه حس خوبی دارد

بعضی آدم ها نمی دانند بدون آن ها چقدر ناچیز خواهیم بود

اگر به آن ها می گفتیم، می فهمیدند که چقدر وجودشان برای ما مهم است

پس بیا هر لحظه به همدیگر بگوییم که حضورمان در کنار هم تا چه اندازه مفید است

به امید سالی متفاوت

امیر ادیب زاده


 
comment نظرات ()