body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

گفته های قابل تعمق
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ۱۳۸٥
 

شرافت مانند تیری است که چون از کمان گذشت بازگشت آن ممتنع است.

از مولای متقیان

دانا زنده است اگر چه بمیرد و نادان مرده است هر چند زنده باشد.

 از مولای متقیان

خردمند به کار خویش تکیه کند و نادان به آرزوی خویش.

از مولای متقیان

سخن، دارویی را ماند که اندک آن، سود دهد، و بسیارش، کشنده است.

 از مولای متقیان

موفقیت نصیب افراد خواب آلود نمی شود.

مثل دانمارکی

موفقیت برای افراد کم ظرفیت مقدمه گستاخی است

مثل ایتالیایی

کسانی که دیر قول می دهند خوش قول ترین مردمانند.

ژان ژاک روسو


 
comment نظرات ()