body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

در خلوت آن چنان زي كه در جمع هستي
ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٥
 

در خلوت آن چنان زي كه در جمع هستي

  

بسیاری از ما در زندگی تلاش می کنیم که صورت و ظاهری آراسته داشته باشیم و تا حد تعالی آن را به پیش ببریم.

مشکل زمانی پیش می آید که صورت را همه چیز میدانیم.

نیازی به تعالی رساندن صورت نیست، فقط کافیست که آنرا درک کنیم.

صورت بسیار زیباست، بدن بسیار زیباست، اما نباید چنین تفکری پیش آید که همه جنبه های انسانی در ظاهر نهفته است.

به عمق بیشتری نیاز است که با چشم قابل مشاهده نیست.

بدن سطح است و روح عمق آن. این دو مقوله جدا از هم نیست.

خداوند و جهان، یکي هستند.

جهان سطح است و خداوند عمق آن.

عمق بدون سطح معنایی نخواهد داشت و سطح بدون عمق بی مفهوم.

تنها در زبان است که تقسیم مطرح میشود، واقعیت، آن چنین تجربه دوگانه ای نخواهد داشت.

 پس بخاطر داشته باشیم برای رسیدن به تعالی باید تمام زوایای انسانی به صورت هماهنگ زیبا گردد.

 


 
comment نظرات ()