body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

راز زیبائی
ساعت ٤:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٥
 
 

راز زیبائی

پیرزن با وجود سن بالا هم چنان مورد علاقه دیگران بود.

از او پرسیدند که با چه وسایلی خود را آرایش کرده و این قدر زیبا

به نظر می رسد؟

پیر زن با اعتماد جواب داد: من واقعیت را بر لبانم کشیده، با احترام و

مهربانی صدایم را نرم کرده، با هم دردی گوش هایم را تزیین نموده

و با کمک رسانی به دیگران از دست های خود مراقبت می کنم.

 من با درست کاری سیمای خود را بهتر نموده و با عشق واقعی روحیه

خود را زیباتر می سازم.

این راز زیبائی من است.

.


 
comment نظرات ()