body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

يک حکايت
ساعت ٥:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥
 

در حمام های عمومی گذشته رسم بر این بود که دلاکان پشت مشتریان خود را کیسه می کشیدند و چرک های آنان را روی بازویشان جمع می کردند تا مشتری چرک های خودش را ببیند و به دلاک پول بدهد.

روزی حکیمی به حمام رفت و دلاک به رسم دلاکان او را کیسه کشید و چرک بر بازوی او جمع کرد و چون می دانست این مشتری حکیمی فرزانه است از او پرسید :

 یا شیخ به من بگو که رسم جوان مردی چیست؟

شیخ گفت: آن است که چرک {بدیها} مرد را به چشم او نیاوری


 
comment نظرات ()