body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

عاشقاني که از عشق تهي اند
ساعت ٥:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ مهر ۱۳۸٥
 

عاشقاني که از عشق تهي اند

يكي از اساسي ترين توهمات آدمي، اين است كه گمان مي كند عشق را مي شناسد، به همين سبب از تجربه عشق عاجز است.

هر كسي مي پندارد كه مي داند عشق چيست، بنابراين، نيازي به تجربه آن احساس نمي كند. به همين دليل عشق با دنياي ما قهر كرده است.

ما با عاشقاني روبروييم كه از عشق تهي اند. والدين تظاهر مي كنند كه فرزندانشان را دوست دارند،
شوهران تظاهر مي كنند، همسران تظاهر مي كنند، تظاهر و تظاهر.

البته هيچ كس به عمد اين كار را نمي كند. بسياري از آن ها نمي دانند كه چنين مي كنند. اي كاش از همان ابتدا آدم ها مي آموختند كه عشق برترين هنر زندگي ست، به جادو  مي ماند و معجزه مي كند!

اي كاش مي آموختند كه عشق را بايد كشف كرد، بايد براي كشف آن زحمت كشيد، بايد به ژرفاي آن  رفت و شيوه هاي آن را آموخت!

عشق، هنر است.

عشق ورزيدن، مهارت نيست، بلكه امكاني بالقوه در همگان است، به همين سبب اميد آن هست كه
روزي همگان به بلنداي بلند عشق صعود كنند. در واقع تنها در چنان روزي ست كه انسانيت حقيقي زاده مي شود.

ما هنوز پيش از آن واقعه عظيم زندگي مي كنيم. آن واقعه بزرگ و باشكوه هنوز روي نداده است.

 


 
comment نظرات ()