body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

فرهنگ ترافیک در جاده زندگی
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ۱۳۸٥
 

فرهنگ ترافیک در جاده زندگی

 

خطر: مراقب رفتار مان باشیم. یک عمل نابجا می تواند قلب های زیادی را به درد آورد.

عبور ممنوع: ورود هر گونه یاس و ناامیدی به قلب ها ممنوع است.

توقف مطلقا ممنوع: در جاده زندگی هیچ گاه از حرکت و تلاش باز نایستید. همیشه انگیزه ای برای ادامه دادن وجود دارد. فقط کافی است بهتر به اطراف مان نگاه کنیم.

گردش به چپ وراست ممنوع: سعی کنید در زندگی به سمتی کشیده نشوید و همیشه اعتدال را رعایت کنید.

راه بن بست است: راه ناامیدی همواره بن بست است و به جایی نمی رسد. پس در مواقع نا امیدی راه تان را عوض کنید.

آزاد راه : شادی و امید هم چون یک آزاد راه بی انتها است. با وجود آن همیشه جایی برای ادامه دادن باقیمانده است. 

جاده باریک می شود: گاه مسیر زندگی باریک تر و حساس تر می شود. اگر عاقلانه و با احتیاط تر عمل کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد.

دست انداز: زندگی همیشه آرام و دلخواه پیش نمی رود. خود را آماده کنیم تا در دست اندازهای مسیر و مشکلات غافل گیر نشویم.

ایست: به حریم خصوصی افراد وارد نشویم. 

رعایت حق تقدم: در قضاوت کردن عجله نکنیم. برای دیگران هم حقی قایل شویم.

عبور از دو طرف ممنوع: گاه برای حفاظت از خود و حریم شخصی مان لازم است روابط مان را با دیگران محدود کنیم. 

پایان تمام محدودیت ها: ایمان به خود و باور توانایی های مان برابر است با پایان محدودیت ها.

پست امدادی صلیب سرخ: ایمان به خدا و اعتقاد به او كه همیشه و در همه لحظات با ما و دوست دار ماست بهترین و موثرترین درمان و راه حل برای تمام مشکلات است.

راه یک طرفه: اگر خود و خدایمان را باور داشته باشیم و با امید تلاش کنیم، راهی را در پیش رو داریم که بی تردید به موفقیت و خوشبختی ختم خواهد شد.

عبور از دو طرف آزاد است: دوستان خوب و صادق مایه کمال و تکیه گاهی امن هستند. روابط با آن ها را گسترش دهید.

 


 
comment نظرات ()