body <__div style="background-image:url(http://www.sipiem.com/images/kenar.png); position:fixed; top:0;left:0; width:282px;height:282px; z-index:9999;"> 

* خانه مدیران جوان * Edutainment *

d.amirahmadi@gmail.com

قول بده ...
ساعت ٤:٥٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
 

قبل از مواجه با شکست، شکست نخوریم... 
comment نظرات ()
 
لطفا ...
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳
 

قبل از آن که بمیری، نمیر ...


 
comment نظرات ()
 
از هم اکنون که این متن را می خوانیم ...
ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ دی ۱۳٩۳
 

از هم اکنون که این متن را می خوانیم ...

شعور خداوند و بنده هایش را به بازی نگیریم ...


 
comment نظرات ()
 
بررسی سیر تکامل و تاریخ توسعه یافتگی ...
ساعت ۸:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
 

امروز بعدازظهر رفته بود سازمان مدیریت صنعتی تا در جلسه ای که تحت نام " بررسی سیر تکامل و تاریخ توسعه یافتگی " برگزار می شد شرکت کنم. این نسشت را آقای دکتر محمود سریع القلم مشاور ارشد رییس جمهور محترممان اداره می کرد.  

 به صاحبان اندیشه، متفکران، صاحبان قلم، مدیران و دانشجویان که همواره تشنه یادگیری هستند ییشنهاد می کنم حتما با سازمان تماس بگیرند و در این مجموعه نشست ها حضور بهم رسانند.


 
comment نظرات ()
 
توصیه به آنان که پیشنهاد کاری بهشان می شود یا پیشنهاد کاری می دهند ...
ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
 
موشی افسار شتری را گرفت و به راه افتاد.
شتر به دلیل طبع آرامی که دارد با وی همراه شد ولی در باطن منتظر فرصتی بود تا خطای موش را به وی گوش زد کند.
این دو به راه ادامه دادند تا به کنار رودخانه ای رسیدند.
موش از حرکت باز ایستاد و شتر از او پرسید که چرا ایستاده ای تو رهبر و پیشاهنگ من هستی؟
موش گفت، این رودخانه خیلی عمیق است.
شتر پایش را در آب نهاد و رو به موش گفت، عمق این آب فقط تا زانوست.
موش گفت، میان زانوی من و تو فرق بسیار است.
شتر پاسخ داد، تو نیز از این پس رهبری موشانی چون خود را بر عهده گیر.
حیدر ارجمندی


 
comment نظرات ()
 
پیشنهاد همکاری ...
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٢
 

سازمان ها، نهاد اجتماعی، صاحبان برند، صنایع، مراکز آموزش، رستوران ها، بیمارستان ها، زندان ها و ... 

 سلام به اهل خانه ...

 اولین شرط تغییر، احساس نیاز به تغییره. 
ادامه مطلب...
comment نظرات ()
 
چرا بعضی از مردان ظرف می شورند...
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
 

تا به حال از خودتون پرسیدید چرا مردان ظرف میشورند؟

فکر کنم به خاطر پیشبندهای جالبی باشه که تازگی طراحی شده.

شما هم یکی برای شوهرتون بخرید!!


 
comment نظرات ()
 
پیشنهاد ...
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱ دی ۱۳٩۱
 

آن چه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنیم،

آن چه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنیم.

اگر می گویی چیزی نمی ماند که دیگر هیچ ...


 
comment نظرات ()
 
از قول مادر بزرگ دوستم ...
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
 

 

مادر، حرف زدن بلد نیستی،

حرف نزدن هم بلد نیستی...

خانه ...


 
comment نظرات ()
 
اگر ...
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
 

 

اگر حوصله تمیز کردن نداری،

کثیف نکن.


 
comment نظرات ()