اگر و چرا؟

 اگر خدا کفیل رزق است غصه چرا؟
 
اگر رزق تقسیم شده است حرصچرا؟
 
اگر بهشت حق است تظاهر به ایمان چرا؟
 
اگر جهنم حق است این همه ناحق کردن حق چرا؟

 
اگر قبر حق است ساختمان های مجلل چرا؟
 
اگر حساب حق استجمع مال حرام چرا؟
 
اگر دنیا فریبنده است اعتماد به آن چرا؟
 
اگر قیامتیاست خیانت به مال مردم چرا؟
 
و
 اگر
دشمن انسان شیطان است پیروی از او چرا؟

/ 1 نظر / 4 بازدید
....

عالی بود خسته نباشيد