چه قدر وجدان کاری داریم؟

چه قدر وجدان کاری داریم؟

   وجدان کاری عبارت است از مجموعه عواملی که فرد سازمانی، نظام ارزشی به وجود می‌آورد.

   وجدان کار یکی از حوزه‌های وجدان انسان است که در سایه اخلاق کاری به وجود می‌آید و مرز بین درست و نادرست و صالح و ناصالح را معین می‌‌کند.

برخی از متفکرین، وجدان را به معنای آگاهی از اندیشه‌های پنهان آدمی می‌دانند یعنی آن چه که «ناخودآگاه» و حتی «خودآگاه» در ارتباط با اعمال، تلقی و ارزیابی می‌کند. برخی نیز وجدان را قضاوت درونی افراد در باب کردارهای خود دانسته‌اند زیرا انسان‌ها معمولا در ارزیابی اعمال خود در خلوت و تنهایی قضاوت‌های منصفانه‌ای دارند و خود را آن گونه که هستند، می‌شناسند و در حقیقت بر اعمال و رفتارهای خود اشراف دارند. هر چند که ممکن است ظواهر اعمال و رفتارهای آنان با‌ آن چه وجدانشان داوری کرده است، تفاوت‌های فاحش داشته باشند.


اخلاق، بینش شخصی و روحیه شایسته‌ای است که همه افراد در اجتماع واجد آن هستند و آن را به عنوان فضیلت اخلاقی می‌شناسند اما ممکن است به آن کمتر توجه کنند. اخلاق کاری همان باید‌ها و نبایدهایی است که اجرای آن ها در محیط کار در مسیرتحقق اهداف کاری سازمان است و به تعبیر شورای فرهنگ عمومی کشور «وجدان را می‌توان وضعیتی دانست که در آن افراد جامعه در مشاغل خود سعی می‌کنند کارهایی را که به آنان محول شده است به بهترین وجه، به‌طور دقیق و با رعایت اصول بهینه‌سازی به انجام برسانند.» وجدان کار انسان را وادار می‌سازد تا همواره برای تحقق این آرمان تلاش کند.

 

چه عواملی در سازمان بر وجدان کاری موثرند و شرایط مساعد یا نامساعدی را برای آن فراهم می‌کنند؟

اولین و مهم‌ترین عامل در وجدان کاری، عدم توجه به ویژگی‌های انسانی فرد در سازمان‌هاست. در واقع آن چه موجب موفقیت هدف‌های یک سازمان می‌شود آن است که مدیر یا سازمان بتواند هدف‌های سازمان را در قالب گروه‌ها اجرا کند. با ارضای نیاز اجتماعی، احساس نیاز به احترام در فرد رشد می‌کند.

 دومین عامل سازمانی موثر در وجدان کار را می‌توان شغل و ویژگی‌های آن نام برد. قرار دادن کنارکنان در شغل مناسب و مورد علاقه ایشان، آنان را به بهتر کار کردن و ارایه نتایج مطلوب‌تر تشویق می‌‌کند.

سومین عامل سازمانی موثر در وجدان کار، عملکرد موثر مدیریت در ارزیابی کارکنان بهروش‌های معین و مشخص، تشویق و تنبیه مناسب آنان و برنامه‌ریزی آموزشی برای کارکنان است. آموزش موجب می‌شود فرد بهتر کار خود را بشناسد و از انجام آن لذت ببرد. این امر اسباب رضایت شغلی و تقویت وجدان کار را فراهم می‌سازد.


بنابراین دستیابی به کشوری آباد، آزاد و مترقی نیازمند کار و تلاش هدفمند، به روز و اصولی نیروهای کاری با وجدان است.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ميهمان

شما چقدر از وجدان كاريتون خرج كرديد؟؟؟

جاودانه

اگر همه وجانشون ر و حاکم کنند دنیا گلستان میشه. با تشکر از شما [گل]