بخشي از سهم من

قدرت انتقاد سازنده

پروفسور هندري وايزينگر

مترجمان: دكتر سيدمهدي الولن، محمدرضا ربيعي مندجين ي

موسسة آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي

 

 

مقدمه

انتقاد پيچيده است. كلماتي كه شما براي انتقاد استفاده مي‌كنيد، حالات روحي طرفين، ماهيت روابط شما با منتقد يا كسي را كه مورد انتقاد شماست، ‌محتواي انتقاد و زمان و مكان انتقاد،‌ همراه با متغيرهاي بسيار ديگري، باعث پيچيدگي و سختي انتقاد مي‌شود. تحقيقات بي شماري نشان مي‌دهد كه مردم در بيشتر مواقع اين كار را به‌درستي انجام نمي‌دهند.

انتقاد مهم است. عملكردها و موقعيت‌هايي كه ارزش انتقاد كردن دارند. عملكردها و موقعيت‌هايي هستند كه بايد ارزيابي شوند،‌ زيرا آن ها بر رفاه و سلامتي شما تاثير مي‌گذارند. هنگام كار، رفتاري مورد انتقاد قرار مي‌گيرد، كه احتمال مي‌رود بر نتيجه و بازده كار تاثير داشته باشد. در جامعه عملكردها و موقعيت‌هايي مورد انتقاد قرار مي‌گيرند كه تصور مي‌شود بر زندگي روزمره تاثير داشته باشند بنابراين شايسته است كه مورد ارزيابي قرار گيرند.

انتقاد ضروري است. ارزيابي عملكردها، كاركرد تيم، كنترل كيفيت، ارائه خدمات به مشتريان، بهبود مديريت و رهبري و مديريت مسايل، ‌همگي وظايف روزمره سازماني هستند كه باعث رفاه و آرامش يك سازمان مي‌شوند. در هر يك از اين وظايف انتقاد كردن و مورد انتقاد واقع شدن عاملي ضروري و مهم است كه ميزان درستي اجراي آن ها را نشان مي‌دهد.

اما هدف ما در اين كتاب اين نيست كه فقط بگوييم انتقاد داراي چنين صفاتي است. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه تحقيقات بي‌شمار بيست سال گذشته به وضوح نشان مي‌دهد كه انتقاد سازنده، نقش مهمي در موفقيت فردي و سازماني داشته است. موفقيت در طيفي وسيع، مانند لذت بردن از كار،‌ روابط كاري بهتر، سلامت روحي بهتر، بهبود خودباوري، بهره‌وري بيشتر و نتايج مطلوب‌تر تعريف شده است.

با اين ذهنيت هدف كتاب اين است كه به شما كمك كند مهارت‌هاي خود را در استفاده از قدرت انتقاد سازنده بهبود بخشيد. هنگامي كه شما اين كار را انجام مي‌دهيد، از انتقاد به عنوان وسيله‌اي براي انگيزش، آموختن، توسعه، آموزش و ايجاد روابطي قوي استفاده مي‌كنيد.

 

اين كتاب شامل دو بخش است:

بخش اول براي خواننده بيست پيشنهاد و يا توصيه دارد.

بخش دوم، موقعيت‌هاي دشوار، ‌چالش‌برانگيز و رايج انتقاد مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

فقط يك منتقد سازنده انتقاد سازنده مي‌كند. او آن چه را كه مي‌خواهد بگويد تمرين مي‌كند. با تمريناتي كه او انجام مي‌دهد براي ديگران به يك الگوي عملي تبديل مي‌شود. او نشان مي‌دهد چگونه انتقاد كنيم و چگونه انتقاد شويم.

 

انشاءا... باز هم كتاب معرفي خواهيم نمود.

خانه مديران جوان

داود اميراحمدي

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
فيروزه

سلام آقای امير احمدی از اينکه ياد مابوديد سپاسگزارم وبلاگتونو خوندم اما مديران جوان چه سهمی دراين وبلاگ دارند؟