همه هستی در درون شماست، اگر ...(1)

همه هستی در درون شماست به شرطی که این واقعیت ها  را باور کنید:

شما رهبر ارکستر سمفونیک افکار و احساسات خویش هستید . اگر مسوولیت کامل این ارکستر را می پذیرید,  نباید قدم های خود را با صدای طبل و شیپور دیگران میزان کنید، بلکه به نواهایی که از باطن شما برمی خیزد و شما رهبری و هدایت آن ها را دارید، گوش دل بسپارید.

زندگی شما را با اندوخته های مادی شما نمی سنجند، ملاک سنجش، میزان بخشش و ایثار شما و قدم هایی است که برای بهبود زندگی دیگران بر می دارید.

رنج و عذاب ما زمانی آغاز می شود که نتوانیم اوضاع و شرایط کنونی زندگی خود را بپذیریم. این بدان معنا نیست که شما خواسته هایی از خزانه پرنعمت آفرینش نداشته باشید. فقط باید الگوهایی را که از حرص برمی خیزد را رها کنید.

زندگی ملال آور نیست، اما  شماری از مردم کسالت را برمی گزینند. ملال انتخابی و اختیاری است.

برای بازگشت به دوران شادمانه کودکی هرگز دیر نیست.

احساس پشیمانی دائم از اعمال ناروای گذشته واحساس نگرانی از رویدادهای احتمالی آینده از مخرب ترین احساسات منفی انسان به شمار می رود.

به هر کاری که دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید.

آن چه زنده را از مرده متمایز می کند، رشد و بالندگی است.

بیشتر مردم که همواره در تکاپوی به دست آوردن شادی و شادمانی اند، آن را بیرون از خویش می جویند.

سرچشمه شادمانی و رضایت خاطر در قلب و ذهن ماست که از طریق اندیشه به بیرون فرستاده می شود.

شما هرگز نخواهید توانست دل همه را به دست آورید. در حقیقت اگر نیمی از مردم از شما راضی باشند, کاری در خور تحسین انجام داده اید.

جایگاه امنیت درون انسان هاست. نور هدایتگر باطن انسان، در برخورد با موانع و تنگناها او را راهنمایی می کند و از آشفتگی و ابهام و احساس نا امنی می رهاند.

انسان بودن شما ربطی به جسمتان ندارد، این عشق و خرد بیکران نهفته در اعماق وجود شماست که از شما انسان می سازد.

در ذهن خود یک مهر بزرگ باطل شد را مجسم کنید و آن را بر تمام نگرش ها و باورهایی که شما را به شکست و ناکامی می کشانند بزنید، تا اندیشه های توانمند به ذهنتان راه یابند و جریان زندگی شما را دگرگون کنند.

رنج و محنت، ریشه در حرص، تملک و نیاز دارد.

مراقبه، مکاشفه و اشراق به شما فرصت می دهد تا حقیقت وجود خویش را کشف کنید و بشناسید و بر تصورات باطلی که بین شما و خود راستین و شکوهمندتان فاصله انداخته، خط بطلان بکشید.

پرداختن به کاری که به آن عشق می ورزید، اساسی ترین شرط گشایش دروازه فراونی نعمت در زندگی است.

اگر از بخشودن دیگران عاجزید، هنوز از اصول جاودان حیات و از مقام و منزلت خود در عالم هستی آگاهی ندارید.

سلامت اندیشه یک عادت است. همان گونه که اندیشه ناسالم نیز عادتی بیش نیست .

اگر می خواهید در هرکاری پیروزمند باشید، باید این طرز فکر راکه شکست خوردن بازنده بودن است، از سر بدر کنید.

عفو نیرومندترین ابزاری است که می تواند شما را به منشا معنوی متصل کند.

به جای این که بگویید این کار چه سودی برای من داردذهن خود را براین نکته متمرکز کنید که ” چگونه با انجام این کار می توانم به هم نوعان خویش خدمت کنم. “

راز نهان ورود به قلمرو هشیاری برتر و ثمربخش بودن در زندگی آن است که پیوسته یادگیرنده باشیم، نه یاد دهنده.

برای انجام هر کار برجسته و موفقیت آمیز، آرامش خیال، آشتی با خویش، اعتماد به نفس، انعطاف پذیری و چابکی و زیرکی لازم است.

ما ناگزیر نیستیم که خود را تحت سلطه هر نیروی خارج از وجود خویش قرار دهیم. عشق و خرد الهی که در قلب ما آشیان دارد، همه آن چه را که برای شاد زیستن بدان نیاز داریم برای ما فراهم خواهد آورد. و بالاخره،

مقصود غایی و نهایی زندگی, شناخت خدا از مسیر شناخت خود است.

منبع : کتاب ” همه هستی در درون شماست “ 

نوشته : وین دایر

ترجمه : محمد رضا آل یاسین

نتیجه گیری و تفسیر : دکتر ایرج بهپور

/ 1 نظر / 78 بازدید
حمید غفاریان

donbale dr behpour mighardam komakam konid 09126133754