سکه و ایده

اگر شما یک سکه و من هم یک سکه داشته باشم و سکه هایمان را با همعوض کنیم , باز هر کدام از ما یک سکه خواهیم داشت. اما اگر شما یک ایده و من یکایده داشته باشم و آن ها را با هم مبادله کنیم هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود

 

/ 0 نظر / 3 بازدید