شور زندگي

شور زندگي

هنگامي كه شكوه سكوت و آرامش را احساس مي كنيد و از هيجان بي‌نياز مي‌شويد و بدون كمك گرفتن از آن به شور مي‌رسيد ، هر دو قطب زندگي معناي خويش را از دست مي‌دهد وزيبائي در ميانه بودن هويدا مي‌گردد.

 آن گاه نه داغ بودن معنا دارد نه سرد بودن،بلكه زمان به حالتي مي‌رسد كه نسبت به سرد، خنك است و نسبت به داغ، گرم.

آميزه‌اياز خنكاي گرم !

اين حالت بسيار دلپذير است . 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید