اندکی ازقوانین جهانی موفقیت

اندکی ازقوانین جهانی موفقیت

 

قانون علت و معلول

هر چیزی به دلیلی رخ می ده. برای هر علتی معلولی هست و برای هر معلول، علت یا علت های بخصوصی وجود داره، چه از آن ها اطلاع داشته باشیم چه نداشته باشیم. این قانون می گه : " چیزی به اسم اتفاق وجود نداره "‌.


در زندگی هر کاری را بخواهیم می توانیم انجام دهیم به شرط آن که :

1- تصمیم بگیریم که دقیقا چه می خواهیم.

2-همان کاری را بکنیم که کسانی که در این راه موفق شده اند انجام داده اند.

قانون ذهن

همه علت و معلول ها ذهنی اند. افکارمون تبدیل به واقعیت می شن. این یه حقیقتِ که افکارمون آفریننده اند. ما تبدیل به همون چیزی می شیم که دربارش بیشتر فکر می کنیم. پس همیشه درباره چیزهایی فکر کنیم که واقعا طالبش هستیم و از فکر کردن درباره چیزهایی که خواستارش نیستیم اجتناب کنیم.

قانون عینیت یافتن ذهنیات

دنیای پیرامون ما تجلی فیزیکی دنیای درون ماست. کار اصلی ما در زندگی این که زندگی مورد علاقه مون رو در درون خودمون خلق کنیم. زندگی ایده آل را با تمام جزئیاتش مجسم کنیم و این تصویر ذهنی را تا زمانی که در دنیای پیرامون محقق بشه حفظ کنیم.

قانون رابطه مستقیم

زندگی بیرونی ما بازتاب زندگی درونی ماست. بین طرز فکر و احساسات درونی مان از یک طرف و عملکرد و تجارب بیرونی ما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد. روابط اجتماعی، وضعیت جسمانی، شرایط مالی و موفقیت اجتماعی ما بازتاب دنیای درونی ماست.

قانون باور

هرچیزی را که عمیقا باور داریم برامون به واقعیت بدل می شه.  " ما آن چه را می بینیم باور نمی کنیم بلکه آن چیزی را می بینیم که قبلا به عنوان یک باور انتخاب کرده ایم." 

پس باید :

1- باورهای محدود کننده ای را که مانع موفقیت ماست شناسایی کنیم.

2- آن ها را از بین ببریم.

شاید سوال کنی چگونه؟ پاسخ آن و یا بهتر بگم کلید حل این معما نیز در درون خود ماست. پس لزوما کلید من ممکنه به درد تو و کلید تو به درد من نخوره. ولی گفتنیِِِ که باورهای محدود کننده رو وقتی شناختی فقط کافی که به اون اجازه رشد ندیی. همین و همین.

قانون ارزش ها

نحوه عملکرد ما همیشه با زیر بنایی ترین ارزش ها و اعتقادات ما هماهنگه. اون چه به راستی ارزش هایی را که واقعا بهش اعتقاد داریم بیان می کنه، ادعاهای ما نیست بلکه گفته ها، اعمال و انتخاب های ما به ویژه در هنگام ناراحتی و عصبانیته.

قانون انگیزه

هر چه می گیم یا انجام می دیم از تمایلات درونی، خواسته ها و غرایز ما سرچشمه می گیره این کار ممکن است به صورت خود آگاه یا ناخودآگاه انجام بشه.


رمز موفقیت دو چیز است:

1-  تعیین اهداف و برنامه ریزی برای آن ها.

2-  مشخص کردن انگیزه ها.

قانون فعالیت ذهن ناخودآگاه
ذهن ناخودآگاه ما موجب می شه همه گفته ها و اعمالمون مطابق با الگویی انجام بپذیره که با تصویر ذهنی و باورهای زیر بنایی ما هماهنگه. ذهن ناخودآگاه ما بسته به این که چه جوری اون  رو برنامه ریزی کنیم می تونه ما را به پیش ببره و یا از پیشرفت باز بداره.
قانون انتظارات
اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی رو داشته باشیم در جهان پیرامونمان امکان وقوع پیدا می کند. ما همیشه هماهنگ با انتظاراتمون عمل می کنیم و انتظارات ما بر رفتار و طرز برخورد اطرافیانمون تاثیر می زاره.

و...

/ 0 نظر / 4 بازدید