خلاصه ای از کتاب مدیریت از راه ارزش ها

Managing by Values

( MBV)

مدیریت از راه ارزش ها

کلیات

سازمان‌های فردا باید در فضای "جهانی شده " رقابت کنند تا زنده بمانند. فضای جهانی کسب وکار یعنی مشتری،‌ بازار، رقابت و فناوری جهانی.  در نتیجه سازمان‌هایی که می‌خواهند زنده بمانند باید به جای اتکا به حمایت‌های دولتی و تعرفه‌ای،‌ به توانایی‌ها و قابلیت یادگیری خود تکیه کنند. به عبارت دیگر در شالوده نوین کسب و کار جهانی، تنها سازمان‌های یادگیرنده زنده خواهند ماند.

اغلب نظریه‌پردازان و دست اندرکاران مقوله‌های سازمان‌های یادگیرنده، یکی از ارکان چنین سازمانی را چشم‌انداز مشترک و ارزش‌های مشترک تلقی کرده‌اند، هرچند کمتر توانسته‌اند الگوی عملی و کاربردی مشخصی را برای ایجاد چنین نگاه مشترکی ارائه دهند. کتابی که در پیش رو دارید درصدد پرکردن این خلاء برآمده است.

پیام این کتاب این است که هر چه محیط رقابتی‌تر و متلاطم‌تر می‌شود، ‌سازمان به انسجام درونی، تفاهم و اعتماد متقابل بین آدم‌ها بیشتر نیاز پیدا می‌کند. این کتاب که مروج یک رویکرد اخلاقی و انسانی به مدیریت است، در عین حال بر لزوم سودآوری و کارآمدی سازمان تأکید می‌کند و سودآوری پایدار را درگرو برقراری یک رابطه برنده‌ ـ برنده بین همه ارکان و حق داران سازمان می‌داند.

در این کتاب، رویکرد مدیریت از راه روش‌ها که به اختصار MBV (Management by values) نامیده می‌شود ـ در قالب داستانی ساده و جذاب با روایت یک سفر کامل از سازمانی سنتی و گسیخته به سازمانی پویا و منسجم، در سه گام خلاصه و معرفی می‌شود.

گام اول: شفاف سازی مأموریت.

گام دوم: نشاندن مأموریت و ارزش‌ها درجان و دل کارکنان.

گام سوم:‌ همسو کردن اقدامات روزمره با مأموریت و ارزش‌ها.

البته  MBV زمانی مؤثر خواهد بود که سازمان شایستگی‌های کلیدی خود را یافته و درصدد شناسایی و بهبود مداوم خود، که بیشترین ارزش را برای مشتریان می‌آفریند، باشد.

تجربه نشان می‌دهد که هرگونه تحول و بهبود در سازمان‌ها مستلزم تغییر نگاه به مشتری است. اگر MBV در سازمان‌های کشور ما به‌گونه‌ای به کار بسته شود که صدای مشتری در همه فرآیندهای سازمان طنین‌انداز شود،‌در آن صورت است که سایر ذینفعان سازمان به انتظارات منطقی خود دست خواهند یافت.

مقدمه

بلانچارد در مقدمه کتاب می‌گوید: اقتصاد امروز خواهان رویکردی تازه و گسترده است. به همین دلیل ... اعتقاد داریم زیربنای یک سازمان اثربخش، ‌رسالت و ارزش‌های سازمان است. هنگامی که یک سازمان تصویر روشنی از رسالت و ارزش‌های خود داشته باشد، ‌مبنای محکمی برای ارزیابی اقدامات مدیریتی خواهد داشت.

بلانچارد معتقد است که به مرکز آموزش و توسعة بلانچارد (BTD) ایمان دارد چرا که شاهد آثار ارزشمند آن، در کمپانی‌هایی که به آن روی آورده‌اند، بوده است. مدیریت تحول در این سازمان‌ها کلاً برمدیریت از راه آن ارزش‌ها تمرکز داشته است. در این کتاب سرگذشت بسیاری از موفقیت‌های آنان در زمینه‌های عملکرد، رضایت‌مندی و بازده سرمایه درج شده است.

اگر چه سبک کتاب داستانی است،‌ اما به گفته بلانچارد برپایة گزارش‌های واقعی ارائه شده توسط مجریان، مشتریان و صاحبان سرمایه بنا شده است.

پیام‌های اساسی مدیریت از راه ارزش‌ها

·    ارزش‌ها را نمی‌توان به افراد تحمیل کرد، ‌بلکه باید هم راه با آن ها به ارزش‌ها دست یافت.

·    در مدیریت از راه ارزش‌ها معتقدیم که رییس حقیقی،‌ ارزش‌های برگزیدة سازمان هستند.

·    MBV  بهترین منافع را برای سازمان و همة گروه‌های ذینفع کلیدی دربرخواهد داشت.

·    تغییر وقایع زمانی رخ خواهد داد که ما شیوة دیدن خود را تغییر دهیم.

·    به محض شروع فرآیند MBV، جاذبه‌هایی شکل خواهد گرفت که شما را به دنبال خود خواهد کشید.

·    شروع باید از رأس سازمان باشد.

·   درMBV تغییر کانون توجه فرهنگ سازمانی از تأکید براشتباهات افراد به رویکرد جدید تشویق کارهای خوب است.

 ناشر : نشر فرا 

/ 0 نظر / 21 بازدید