نسل سوم توسعه مديريت

نسل سوم توسعه مديريت

 چكيده :

نسل سوم توسعة مدیریت نگرشی جدید در باب توسعة مدیریت است. نسل اول و دوم به آموزش از طریق تجربیات دیگران و یا تجربه‌های مصنوعی که در کلاس درس مطرح می‌شد می‌پرداختند ولی نسل سوم توسعة مدیریت، یادگیری از تجربیات واقعی خود و در میان گذاشتن آن ها با دیگران را به مدیران یاد می‌دهد. واقعی بودن این تجربیات باعث می‌شود که مدیران به طور کامل درگیر مباحث شوند و در نتیجه یادگیری در اعماق جان آن ها جابگیرد. این یادگیری هم برای مدیران و هم برای سازمان های آن ها بسیار اثربخش است.

مقدمه :

برنامه‌های توسعة مدیریت مدت زیادی بر سخنرانی و بحث در بارة مسائل موردی، به عبارت دیگر بر یادگیری از طریق تجربة دیگران، تکیه داشتند. ما می‌توانیم آن را نسل اول توسعة مدیریت بنامیم. این توسعه خوب است ولی به اندازة کافی موفق نیست. یادگیرندگان ظرف هایی نیستند که دانش به راحتی درون آن ها ریخته شود و شاید در مسائل موردی، ما افراد را به اجبار به سوی چیزی سوق دهیم به امید این که از آن استفاده کنند. افراد باید به طور فعال درگیر یادگیری شوند، یعنی یادگیری آن ها باید با تجربه شخصی‌شان گره بخورد. بنابراین نسل دوم برنامه‌ها برای استفاده از تجربه جهت یادگیری به وجود آمدند که تاریخ آن ها به دوران رگ روانس در اروپا برمی‌گردد. این برنامه‌ها در سال های اخیر مجدداً توسط برنامه‌های تمرین شرکت جنرال الکتریک در ایالات متحد فعال شده‌اند. در این برنامه‌ها مدیران به کلاس فرستاده می‌شوند تا فوراً به محل های کارشان یا جاهای دیگر برگردند و درگیرطرح هایی جهت اصلاح امور شوند و بدین وسیله یاد بگیرند. این روش خوب است هر چند مشکلاتی نیز دارد.

اولاً بسیاری از این برنامه‌ها، اموری غیر از امر یادگیری را نیز در بردارند. به عبارت دیگر آن ها توسعة سازمان بودند هر چند توسعة مدیریت نامیده می‌شدند.

ثانیاً، مدیران، افراد پرمشغله‌ای هستند، پرمشغله‌تر از هر فرد دیگری. آیا آن ها نیازمند برنامه‌هایی هستند که کار بیشتری برای آن ها به وجود می‌آورد؟ آیا آن ها نیازمند تجربه‌های مصنوعی هستند در حالی که غرق در تجربیات واقعی‌اند؟

 اکنون زمان نسل سوم توسعه مدیریت فرارسیده است. آن چه مدیران اکنون بیش از هر چیز دیگری به آن نیازمندند این است که سرعت را کم کنند، به عقب برگردند و متفکرانه به تجربیات واقعی‌شان بیندیشند.

 

نويسنده : هنری مینتزبرگ

ترجمه : حميد پهلوان

/ 0 نظر / 4 بازدید