ياران سه قسم اند گر بداني

دلا، ياران سه قسم اند گر بداني، زباني اند و ناني انـد و جـاني.

به نـاني نان بده از در برانـش. تو نيـکي کن يه ياران زبـاني وليـکن يـار جـاني را نگه دار
به پـايش جـان بده تا مي تواني.

/ 1 نظر / 4 بازدید
حميدرضا

برادرگرامي اقاي اميراحمدي باسلام هرسخن جايي وهرنكته۰۰۰درخانه مديران انتظار اينست كه مقالات تذكرات ونكات مديريتي مشاهده شود البته زنگ تفريح هم لازم است درس اخلاق كه جاي خود دارد و حتما ضروري است تنوع نويسنده!هم ازلوازم كاراست موفق باشيد التماس دعا علم الهدي