به خود آ

نه مرادم، نه مريدم، نه پيامم، نه سلامم، نه عليكم

نه سپيدم، نه سياهم، نه چنانم كه تو گوئي، نه چنينم كه تو خواني، نه آن گونه كه گفتند و شنيدي

نه سماعم، نه زمينم، نه به زنجير كسي بسته و نه برده دينم

نه سرابمن نه براي دل تنهائي تو جام شرابم

نه گرفتار و اسيرم، نه حقيرم، نه فرستاده پيرم

نه بهر خانقه و مسجد و ميخانه فقيرمن نه جهنم، نه بهشتم، نه چنين است سرنوشتم

اين سخن را من از امروز نه گفتم، نه نوشتم، بلكه از صبح ازل با قلم نور نوشتم

حقيقت نه به رنگ است و نه بو، نه به هاي است و نه هو

نه به اين است و نه او، نه به جام است و سبو

گر به اين نقطه رسيدي به تو سر بسته و در پرده بگويم

تا كسي نشنود اين راز گهر بار جهان را

آن چه گفتند و سرودند، تو آني، خود تو جان جهاني

گر نهاني و عياني، تو هماني كه همه عمر به دنبال خودت نعره زناني

تو نداني كه خود آن نقطه عشقي، تو اسرار نهانــــي

همه جــــــا تو نه يك جاي، نه يك پاي

همه اي، با همه اي، هم همه اي

تو سكوتي، تو خود باغ بهشتي، ملكوتي

تو به خود آمده از فلسفه چون و چرايي

به تو سوگند كه اين راز شنيدي و نترسيدي و بيدار شدي

در همه افلاك خدائي، نه كه جزئي، نه چون آب در اندام سبوئي

خود اوئي، بخود آي

 تا بدر خانه مترو كه هر عابد و زاهد ننشيني و به جز روشني و شعشعه پرتو خود هيچ نبيني و گل وصل نچيني.

به خود آ....

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
شاپور حقيقت

داود جان سلام. حالت چطوره؟ از متن زيبا و جالبت لذت بردم و به خود آمدم . از اين که با اين جملات ساده و روان به من تلنگل زدی از تو ممنونم. با آرزوی موفقيت بيشتر تو شاپور