گفته هاي بزرگان

موريس مترلينگ مي گويد، انسان ها سه دسته اند :

عده اي چون مگس هستند. آدم هاي عيب جو مثل مگسانند كه فقط روي عيب مي نشينند.

آدم هاي سخت كوش و زحمت كش مثل مورچه هستند كه فقط به جمع كردن و انبار كردن مي انديشند و پردازش در كار آن ها نيست. ولي انسان هاي وارسته مثل زنبور عسل هستند كه از شهد گل هاي مختلف مي نوشند و تبديل به عسل مصفا مي كنند و خلاقيتي در كارشان هست.

/ 3 نظر / 12 بازدید
نيما

عاليه! دست شما درد نکنه!:)

علی رضا

مهتاب

انسان ها سه دسته اند وارسته یعنی چی؟