احساس زندگی‌!

 

تا توانی درون کسی مخراش، کاندر این راه خارها باشد    کاردرویش مستمند بازآر، که ترا نیز کارها باشد

 

احساس زندگی‌!

 

احساس پشیمانی همیشگی از گذشته‌ها و احساسنگرانی از اتفاقات احتمالی آینده از مخرب‌ترین احساسات منفی به شمار می‌آین. سطحانتظار ما از زندگی، راز دستیابی به سلامت روح‌. اگر آرزومند شادی‌، تندرستی وآرامش خاطر هستیم، باید ذهنمون رو به اون سمت متوجه کنیم تا با نیروی حاصل از آن فکرزیبا، مردم‌، اتفاقات و اوضاع و شرایط مناسب را برای تجلی این نیکویی‌ها به خدمتدعوت کنیم.

کسانی که به قضاوت اطرافیان گوش می‌دن از این حقیقت غافلند که باصرف نیروشون در این زمینه‌، خودشون رو از آرامش و صفای روح محروم می‌کنند. هر کسبه دیگری زیان برسونه، و یا ضربه‌ای به کسی بزنه بیشترین زیان را خودش خواهد دید.

چرا که هر کس در برابر اعمال ناروای خودش مسوول خواهد بود‌. از طرفی دیگرآرامش روحی شو رو هم از دست می‌ده و تمام موانعی را که در برابرش به وجود آورده باعث می‌شه که افق‌های روشن آینده را خوب نبینه.

 

احساس رشد در بینانسان ها و سایر موجودات فرق بین مرده و زنده اوناست‌.

 

پس همیشه زنده باشیم و احساسسرزندگی و نشاط را در اطراف خودمون پخش کنیم و قبل از مرگ خود نمی ریم.

 ازمهم ترین کارهایی که به عنوان یک فرد بالغ می‌تونیم انجام بدیم، بازگشت گاه به گاه به دوران شاد و پرانرژی کودکی است‌.

در درون همه ما گنجینة بیکرانی از عشق وشادمانی و نعمت وجود داره که می‌تونه آن چه را که در آرزوی آنیم، برایمان فراهم بکنه هرگاه خودمون رو مسوول تصمیمات خودمون بدونیم از هر جهت اختیار دنیامون رو به دستگرفتیم.

ما همیشه با خویشتن خویش تنهاییم. اما تنها زمانی خود را بی‌کس و غریب احساس می‌کنیم که خودمان را دوست نداشته باشیم. عشق ما در قلبمان لانه دارد.

اینعشق از آن ماست‌. ما می‌تونیم خودمون رو از عشق و محبت لبریز کنیم و دلپذیرترین و رضایت‌بخش‌ترین احساسات را در دل پرورش بدیم. هنگامی که شاد و مثبت و با حوصلههستیم واکنش‌های شیمیایی بدن ما با زمانی که مضطرب و منفی و هراسانیم به کلی فرقداره، نحوه تفکر ما نیز به طرز چشم گیری بر ترشح غدد بدنمون تاثیر می زاره و بر رویجسم‌مان نیز مؤثره‌.

 در باطن انسان، معجزه‌هایی وصف‌ناپذیر نهفته است‌. برای اینکه شگفتی‌های دلخواه رو تو زندگی بیافرینیم باید در نهفته‌ترین عمق وجودمون به سراغ این طلاهای ناب رفته و اون ها را از معدن‌های پر رمز و رازشان استخراج کنیم.

 موفقیت و شادمانی هر کسی در زندگی کاملا تابع فرصت‌ها و امکاناتی نیست کهدر دسترس ماست‌، بلکه متکی به باورهایی است که در اعماق وجود ماست و ما به آن اعتقاد داریم‌. اگر کارها بر وفق مرادمان نیست از خود بپرسیم،  

چه کرده‌ام که با چنین سختی هایی روبه‌رو شده‌ام‌؟

چگونه باید خودم را از این تنگنا نجات دهم‌؟

هر رویدادیکه در زندگی با آن روبه‌رو می‌شیم پیش نیاز دست یافتن به مرحله بعدی زندگی و نشان دهنده رشد ماست‌، پس خسته نشیم و مبارزه کنیم. محدودیت‌های ما، منحصر به جسم ماست.

 در دنیای اندیشه و ذهن، مانع و محدودیتی وجود نداره. تمام اشیا، اموال و امکانات زندگی، عطایای هستی برای خدمت به ماست نه برای آن که ما در خدمت آن ها باشیم.

التماس به خدا شجاعت است، اگر براورده شود عزت و گرنهحکمت است.

التماس به خلق خدا شرمندگی است،اگر برآورده شودمنت و گرنه ذلتاست.

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
Abb2

http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1128029