خداوندا

یا  رب  العالمین

خداوند مدبر است پس اهل تدبیر را دوست دارد.

خداوند محول است پس اهل تحول را دوست دارد.

خداوند خالق است پس اهل خلاقیت را دوست دارد.

خداوند آفریننده است پس کار آفرینان را دوست دارد.

خداوند پروردگار است پس عمل گرایان را دوست دارد.

خداوندعالم است پس دانشمندان را دوست دارد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید