در خلوت آن چنان زي كه در جمع هستي

در خلوت آن چنان زي كه در جمع هستي

  

بسیاری از ما در زندگی تلاش می کنیم که صورت و ظاهری آراسته داشته باشیم و تا حدتعالی آن را به پیش ببریم.

مشکل زمانی پیش می آید که صورت را همه چیز میدانیم.

نیازیبه تعالی رساندن صورت نیست، فقط کافیست که آنرا درک کنیم.

صورت بسیار زیباست، بدنبسیار زیباست، اما نباید چنین تفکری پیش آید که همه جنبه های انسانی در ظاهرنهفته است.

به عمق بیشتری نیاز است که با چشم قابل مشاهده نیست.

بدن سطح است و روحعمق آن. این دو مقوله جدا از هم نیست.

خداوند و جهان، یکي هستند.

جهان سطح است وخداوند عمق آن.

عمق بدون سطح معنایی نخواهد داشت و سطح بدون عمق بی مفهوم.

تنها درزبان است که تقسیم مطرح میشود، واقعیت، آن چنین تجربه دوگانه ای نخواهد داشت.

 پسبخاطر داشته باشیم برای رسیدن به تعالی باید تمام زوایای انسانی به صورت هماهنگزیبا گردد.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سزار

تبريک ميگم.وبلاگ بسيار قشنگ با مطالب قابل استفاده و مفيدی داريد.خسته نباشيد دوستان. منتظر مطالب جديد و آپلود شدن وبلاگتون هستم.