يك علت براي طلاق

مردی می‌خواست زنشرا طلاق دهد.

دوستش علت را جويا شد و او گفت: اين زن از روز اول هميشه مي خواست منرا عوض كند.

مرا وادار كرد سيگار و مشروب را ترك كنم. لباس بهتر بپوشم، قماربازی نكنم، در سهام سرمايه‌گذاری كنم و حتي مرا عادت داده كه به موسيقی كلاسيك گوش كنم ولذت ببرم!

دوستش گفت: اين ها كه می‌گويی كه چيز بدی نيست!

مرد گفت: ولي حالا حسمی‌كنم كه ديگر اين زن در شان من نيست.

/ 0 نظر / 3 بازدید