يك سوال

من در عرض زندگي ام دنبال نقشم هستم نه سهمم.

شما چي؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
ليلا

سهم انسانها از زندگي چيست؟ ايا اينست كه يكسري راحت و اسوده زندگي كنند و عده اي كارتن خواب باشند؟ نقش عدالت الهي در اين دنيا در سهم انسانها چيست؟ ايا اين عدل الهي است. كه انسانها تا حد مرگ در اين دنيا زجر بكشند و در آن دنيا بهره مند گردند؟؟؟ خواهش مي كنم سهم هر انسان از زندگي را براي من بگوييد.

داوود اميراحمدی

سلام ليلا قصد جواب به سوال شما رو ندارم چون جواب معماهای زندگی رو خودمون بايد کشف کنيم. اما بد نيست زندگی انسان های بزرگ رو قدری مطالعه کنی و در اون ها قدری هم عميق بشی و بببينی که آيا اعتبار دنيوی اون ها از کجا به دست آمده. آيا همه اون ها انسان های متمولی بوده اند؟ آيا شهرت جهانی اون ها از موقعيت مالی خانوادگيشان نشات گرفته؟ آيا موفقيت های آنان از تجارب کسب شده ديگران بوده يا خودشان در عرض زندگی دنيويشان سعی و تلاش کردند و به اون درجه تعالی رسيدند. فرق های عمده بين انسان های موفق و غير موفق رو جستجو کن