ساختن براي ماندن

ساختن براي ماندن

 مقدمه :

 حفظ بقا راز هستي است! تلاش براي ماندن، اساس فعاليت‌هاي بشرياست. ماندگاري فلسفه بسياري از تلاش‌هاي روزانة ما را شكل مي‌دهد. مي‌سازيم تا بمانيم.

كتاب ساختن براي ماندن، دستاوردهاي يك پژوهش در صدها شركت مورد بررسي را تشريح مي‌كند. اين پژوهش معتبر به مقايسه شركت‌هاي آرماني با ديگر شركت‌ها پرداخته است. مقايسه شركت‌هايي كه مديران و كاركنان آن ها ساخته‌اند كه بماند، با شركت‌هايي كه شايد تلاش‌هايشان تنها تلاشي مذبوحانه بوده است. كتاب با پژوهش در شرح حال شركت‌هاي آرماني دوازده “باور عمومي” را به چالش مي‌گيرد. سودمندي‌هاي اين كتاب را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد:

1-      نمونه‌اي از يك طرح پژوهشي كامل.

2-      نمونه‌اي است از يك طرح تطبيقي در يك مورد خاص.

3-      بازتابي است از بينش و نگرش شركت‌هاي موفق و ماندگار.

4-      آثار و پيامد توجه به نيروي انساني شاغل.

حالا كه به پشت سرم نگاه مي‌كنم و زندگي كاري خود را مي‌بينم، بيش از هر چيز به اين افتخار مي‌كنم كه توانسته‌ام شركتي را به وجود بياورم كه به سبب ارزش‌ها، رويه‌ها و موفقيت‌هايش، در روش اداره كردن شركت‌ها، در اين گوشه و آن گوشة دنيا، اثر چشم گير داشته است. به خصوص از اين بابت احساس سربلندي مي‌كنم كه مي‌بينم پشت سرِ سازماني قرار دارم كه مي‌تواند مدت‌ها بدون من به عنوان نمونه و الگوي شركت‌هاي موفق به راه خود ادامه دهد.

ويليام .آر. هيولت

از بنيان‌گذاران شركت هيولت ـ پاكارد در مصاحبه با نويسندگان كتاب در نوامبر 1990

ما بايد به تداوم شور و نشاط اين شركت يعني رشد مادي آن و گسترش آن به عنوان يك نهاد،‌ متعهد بمانيم، تا اين شركت، اين نهاد،‌ بتواند 150 سال ديگر عمر كند. آري اگر اين تعهد پابرجا بماند اين تشكيلات هم عمر دراز خواهد داشت.

جان. جي. اسميل

مديرعامل پيشين شركت پراكتر اند گمبل

در مراسم صدوپنجاهمين سالگرد تأسيس شركت (نوامبر 1986)

اين كتاب، شرح زندگي رهبران فرمند و آينده‌نگر نيست. اين كتاب نه به بحث آينده‌نگري در بازار مي‌پردازد و نه به توضيح و تشريح كالاهاي رؤيايي. مباحث اين كتاب محدود به بحث در باره لزوم داشتن "آرمان" در شركت‌ها نيست.

اين كتاب به مسايلي بسيار مهم‌تر، بنيادي تر و ماندگارتر مي‌پردازد. اين كتاب درباره شركت‌هاي آرماني است.

نويسنده گان :جيمز كالينز، جري پوراس 

مترجم: مهندس فضل‌الله اميني 

نشر فرا

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید