اگر گام به گام پيش برويم به هر چه بخواهيم، مي‌رسيم

اگر گام به گام پيش برويم به هر چه بخواهيم، مي‌رسيم

حقيقتاين است كه هر نوع مهارتي را مي‌توان ياد گرفت، هر مشكلي را مي‌شود حل كردو هر كاري را مي‌توان به نتيجه رساند، فقط اگر مرحله به مرحله پيش برويد وكارهاي بزرگ‌ را به قسمت‌هاي كوچك‌تر تقسيم كنيد. وقتي يك كار بزرگ را بهچند مرحله كوچك‌تر تقسيم كنيد، انجام آن آسان‌تر مي‌شود و ديگر به‌نظرتانسنگين نيست. ما ناخودآگاه در بسياري موارد اين كار را انجام مي‌دهيم، مثلاوقتي قرار است يك شماره تلفن را به خاطر بسپاريم اعداد آن‌‌ را سه تا سه تايا دو تا دو تا حفظ مي‌كنيم، نكته مهم آن است كه اگر مي‌خواهيد ديواربين خود و روياهاي زندگي تان را برداريد، بهترين كار آن است كه آجر به آجرپيش برويد تا به هدفتان برسيد.

/ 0 نظر / 4 بازدید