عجايب هفتگانه جهان

عجايب هفتگانه جهان 


معلمي از دانش آموزان خواست تا عجايب هفت گانهجهان را فهرست وار بنويسند. دانش آموزان شروع به نوشتن کردند. معلم نوشته هاي آن هارا جمع آوري کرد. با آن که همه جواب ها يکي نبودند اما بيشتر دانش آموزان به مواردزير اشاره کرده بودند:

اهرام مصر، تاج محل، کانال پاناما، کليساي سن پيتر، ديواربزرگ چين و....

در ميان نوشته ها کاغذ سفيدي نيز به چشم مي خورد.

معلم پرسيد: اينکاغذ سفيد مال چه کسي است؟

يکي از دانش اموزان دست خود را بالا برد.

معلم پرسيد : دخترم چرا چيزي ننوشتي؟

 دخترک جواب داد: عجايب موجود در جهان خيلي زياد هستند ومن نمي توانم تصميم بگيرم که کدام را بنويسم.

معلم گفت:بسيار خوب، هر چه در ذهنتاست به من بگو ، شايد بتوانم کمکت کنم.

در اين هنگام دخترک مکثي کرده و گفت:

بهنظر من عجايب هفت گانه جهان عبارتند از :

لمس کردن، چشيدن، ديدين، شنيدن، احساس کردن،خنديدن و عشق ورزيدن.

پس از شنيدن سخنان دخترک، کلاس در سکوتي محض فرو رفت.

آريعجايب واقعي همين نعمت هايي هستند که ما آن ها را ساده و معمولي مي انگاريم.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ارجمندی

با سلام ازاين بيام زيبا لذت بردم.بواقع ما انسانها چه نعماتی داريم که گاها فراموششان ميکنيم. درود برشما جناب امير احمدی.

محمد

فوق العاده عميق و شيوا بود! واقعا لذن بردم از اين تعبير... عالی! در ضمن خوش حال ميشم به وبلاگ من هم يه سری بزنين جناب امير احمدی. خوش باشيد