استقبال از انتقاد

استقبال از انتقاد

 براي همه ما موقعيت هايي پيش آمده است كه  مي خواسته ايم از كسي انتقاد كنيم و نقاط ضعف او را گوشزد نمائيم, اما واهمه كرده ايم كه شايد بيان مطالب منفي، او را آزرده سازد و بدين جهت از انتقاد چشم پوشيده ايم. آيا نمي توان راهي يافت كه ضمن انتقاد، آزردگي به وجود نياورد و با ايجاد فضایی مثبت، به بيان كاستي ها و ضعف ها پرداخت، دوستانه انتقاد كرد، صميمانه خرده گرفت و با لحني مسايل را بيان كرد كه طرف مقابل پذيراي آن ها شده و با شما به تفاهم برسد.

شما در مقام مدير در برابر همكاران و زير دستان، به عنوان كارمند در مقابل فرادستان، به عنوان پدر يا مادر در مقابل ديگر اعضاي خانواده و … مكلف هستيد كه اگر نقطه ضعف و نقايصي را مشاهده مي كنيد، آن را بيان كنيد و از كنار آن ها، بي تفاوت نگذريد.

انتقاد پيچيده است، كلماتي كه شما براي انتقاد استفاده مي كنيد، حالات روحي طرفين، ماهيت روابط شما با منتقد يا كسي كه مورد انتقاد قرار مي دهيد، محتوي انتقاد، زمان انتقاد، همراه با متغيرهاي بسيار ديگري باعث پيچيدگي و سختي انتقاد مي شود. تحقيقات بي شماري نشان مي دهد كه مردم در بيشتر مواقع اين كار را به درستي انجام نمي دهند.

انتقاد مهم است. عملكردها و موقعيت ها يي كه ارزش انتقاد كردن دارند، عملكرد ها و موقعيت هايي هستند كه بايد ارزيابي شوند، زيرا آن ها بر زندگي فردي و سازماني  افراد  تاثير مي گذارند. هنگام كار، رفتاري مورد انتقاد قرار مي گيرد كه احتمال مي رود بر نتيجه و بازده كار تاثير داشته باشد. در جامعه عملكردها و موقعيت هايي مورد انتقاد قرار مي گيرند كه تصور مي شود بر زندگي روزمره تاثير داشته باشند بنابراين شايسته است كه مورد ارزيابي قرار بگيرند.

انتقاد ضروري است. ارزيابي عملكرد، كاركرد تيم، كنترل كيفيت، ارايه خدمات به مشتريان، بهبود مديريت و رهبري و مديريت مسایل، جملگي وظايف روزمره سازماني هستند كه باعث رفاه و آرامش يك سازمان مي شوند. در هر يك از اين وظايف، انتقاد كردن و مورد انتقاد واقع شدن، عاملي ضروري و مهم است كه ميزان درستي اجراي آن ها را نشان مي دهد. براي مثال نمي شود  يك تيم كارآمد داشت مگر اين كه اعضاي تيم بتوانند به راحتي از يك ديگر انتقاد كنند. اگر يك مدير انتقاد پذير نباشد يا كساني كه با او كار مي كنند نتوانند به درستي از او انتقاد كنند او براي بهبود و افزايش مهارت هاي مديريتي و رهبري خود شانس كمي خواهد داشت .

انتقاد امري قدرتمند است. مي توان باعث تقويت و يا  تخريب كار شود، مي تواند باعث رشد يا سقوط يك سازمان شود .

هر شغلي، انتقاد به همراه دارد. فرقي نمي كند شما چه شغلي داشته باشيد. كار شما به هر حال  انتقاداتي در پي داشته و به همين دليل شما بايد با روحيه اي مثبت از انتقاد استقبال كرده و از آن در جهت بهبود كار خود استفاد كنيد.

متاسفانه اكثر افراد  اين كار را دشوار مي پندارند و بسياري نيز آن را كاري غير معقول مي دانند. معمولا اگر در يك جمعي از آن ها سوال شود كه چرا شما دوست نداريد مورد انتقاد قرار بگيريد؟ معمولا جواب هاي كه دريافت مي شود اين است كه انتقاد جنبه منفي دارد، انتقاد يعني من اشتباهي مرتكب شده ام و بايد آن را جبران كنم، من به آن خوبي كه فكر مي كنم نيستم، انتقاد عيب هاي من را نشان مي دهد يعني من كار خودم را انجام نمي دهم. و اگر اين سوال مطرح شود كه چه تعداد از شما دوست دارد انتقاد كند؟  تعداد زيادي جواب مي دهند كه من دوست ندارم به احساسات ديگران آسيب بزنم، من حق انتقاد ندارم، نمي دانم به انتقاد من چگونه پاسخ مي دهند، انتقاد هيچ فايده اي ندارد، نمي خواهم مشكلي به وجود آورم، از جواب آن ها نگران هستم.

وقتي اين جواب ها را مي شنويم درمي يابيم كه چرا بيشتر مردم با انتقاد كردن و مورد انتقاد واقع شدن مشكل دارند آنان با يك ديد منفي به انتقاد فكر مي كنند.

اين يك حقيقت روانشناسانه است كه افكار افراد بر چگونگي احساس و رفتار آنان تاثير مي گذارد. اصطلاح علمي آن ارزيابي شناختي مي باشد و آن يك فرايند ذهني است كه در تعريف آن چه كه براي ما يا در اطراف ما رخ مي دهد، به ما كمك مي كند. ريشه هاي آن در ويژگي هاي خاص و شرايط محيطي نهفته است كه شحصيت ما را شكل مي دهند. مجموع اين عوامل، اساس روش منحصر به فردي را پديد مي آورد كه هر يك از ما براي تفسير محيط اطراف خود و  تعبير وقايع خارجي و ارزيابي موقعيت هايي كه در كار يا در منزل با آن مواجه مي شويم، از آن استفاده مي كنيم. چگونگي تفسير هرموقعيت با توجه به شرايط محيطي فرق مي كند، اما نكته اين جاست كه ارزيابي ما به هر صورتي كه باشد باعث تحريك عواطف و رفتارهايي است كه در پي آن ظاهر مي شود.

شما انتقاد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اگر جواب شما مشابه جواب هايي است كه در بالا توسط برخي افراد در خصوص انتقاد مطرح كردند باشد، بهتر است فرض شود  كه شما نسبت به انتقاد يك ارزيابي منفي داريد و با توجه به اين ارزيابي منفي مي توان دريافت كه شما تقريبا هميشه احساس نگراني را در برابر انتقادات، تجربه خواهيد كرد و رفتارهايي متضاد با منافع خود بروز خواهيد داد.

البته هر چقدر افراد  بيشتر نسبت به انتقاد با ديد منفي بنگرند، احتمال آن كه نسبت به انتقاد عكس العمل منفي نشان دهند بيشتر است. چون همواره با انتقاد مواجه مي شوند، بدون شك در خواهند يافت كه عكس العمل خشن آنان نسبت به انتقاداتي كه از سوي ديگران مطرح مي شود باعث بروز اضطراب بالايي در آن ها خواهد شد.

براي كسب قدرت انتقاد سازنده، بايد اول آن را دوست داشته باشيد و از آن استقبال كنيد. معني اين كلام اين نيست كه شما در مقابل انتقادات بي دفاع بمانيد يا به كارهاي محيرالعقول بپردازيد بلكه بايد انتقاد را بشنويد و پيام سازنده آن را دريافت كنيد.

استقبال از انتقاد وظيفه مهمي است. براي اين كار، شما به يك ذهنيت جديد نياز داريد و آن نهادينه كردن اين عقيده است كه انتقاد، يك عامل ضروري براي موفقيت شما در تمام جنبه هاي زندگي مي باشد.

 

 منبع : كتاب ” قدرت انتقاد سازنده

 نوشته : هندري وايزينگر

 ترجمه : سيد مهدي الواني

انتشارات : موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

/ 0 نظر / 4 بازدید