صلح واقعی

صلح واقعي

 

روزي پادشاهي اعلام كرد به كسي كه بهترين نقاشي صلح را بكشد، جايزه اي بزرگ خواهد داد. هنرمندان زيادي نقاشي هاي شان را براي پادشاه فرستادند.

پادشاه به تمام نقاشي ها نگاه كرد و فقط به دوتا از آن ها علاقمند شد.

در نقاشي اول، درياچه اي آرام با كوه هاي صاف و بلند بود، همه گفتند:

بهترين نقاشي صلح همين است.

در نقاشي دوم هم كوه بود، ولي نقاش كوهي ناهموار و خشن را با آسماني خشمگين به همراه رعد و برق به تصوير كشيده بود كه با باران تندي همراه بود و در پايين كوه آبشاري با آبي خروشان كشيده شده بود. وقتي پادشاه از نزديك به نقاشي نگاه كرد، ديد كه پشت آبشار روي سنگ ترك برداشته اي، بوته اي روييده و روي بوته هم پرنده اي لانه اي ساخته و روي تخم هايش آرام نشسته است، پادشاه نقاشي دوم را انتخاب كرد.

همه اعتراض كردند، ولي پادشاه گفت :

صلج درجايي كه مشكل و سختي نيست، معني ندارد. صلح واقعي وقتي است كه قلب شما با وجود همه مشكلات، آرام و مطمئن است، اين معني واقعي صلح است.

نقل از كتاب " نشان لياقت عشق "

با تشكر از دوست و همراه هميشگي مان سركارخانم قناعي

 

/ 0 نظر / 4 بازدید