زندگي نوشيدن قهوه است

زندگي نوشيدن قهوه است 

 
گروهي از فارغ التحصيلان پس از گذشت چند سال و تشكيلزندگي و رسيدن به موقعيت هاي خوب كاري و اجتماعي طبق قرار قبلي به ديدن يكي ازاساتيد مجرب دانشگاه خود رفتند. بحث جمعي آن ها خيلي زود به گله و شكايت از استرسهاي ناشي از كار و زندگي كشيده شد. استاد براي پذيرايي از ميهمانان به آشپزخانه رفت و با يك قوري قهوه و تعدادي از انواع قهوه خوري هاي سراميكي، پلاستيكي و كريستال كهبرخي ساده و برخي گران قيمت بودند بازگشت. سيني را روي ميز گذاشت و از ميهمانانخواست تا از خود پذيرايي كنند. پس از آن كه همه براي خود قهوه ريختند استاد گفت:

اگردقت كرده باشيد حتما متوجه شده ايد كه همگي قهوه خوري هاي گران قيمت و زيبا رابرداشته ايد و آن ها كه ساده و ارزان قيمت بوده اند در سيني باقي مانده اند. البتهاين امر براي شما طبيعي و بديهي است. سرچشمه همه مشكلات و استرس هاي شما هم هميناست. شما فقط بهترين ها را براي خود مي خواهيد. قصد اصلي همه شما نوشيدن قهوه بوداما آگاهانه قهوه خوري هاي بهتر را انتخاب كرديد و البته در اين حين به آن چهديگران برمي داشتند نيز توجه داشتيد. به اين ترتيب اگر زندگي قهوه باشد، شغل، پول،موقعيت اجتماعي و ... همان قهوه خوري هاي متعدد هستند. آن ها فقط ابزاري براي حفظ ونگهداري زندگي اند، اما كيفيت زندگي در آن ها فرق نخواهد داشت.

گاهي، آن قدر حواس مامتوجه قهوه خوري هاست كه اصلا طعم و مزه قهوه موجود در آن را نمي فهميم. پس دوستانمن، حواستان به فنجان ها پرت نشود... به جاي آن از نوشيدن قهوه خود لذت ببريد.

/ 0 نظر / 5 بازدید