در باب دوستی

وقتی به گفته های بزرگان دین و علم و معرفت نگاهی در شان و منزلت اون ها می کنم می بیینم که چقدر تجربه های پشت این گفته ها بهم نزدیک و چقدر می توانند دور باشند.
شما هم لطف کنین و به عبارت زیر توجه و از اون استفاده کنین :

دوری تو از کسی که خواهان توست سبب کم شدن بهره تو از دوستی با او می شود 

 و گرایش تو به کسی که تو را نمی خواهد سبب خواری تو می شود

/ 0 نظر / 4 بازدید