ما کوسه لازم شدیم!

 کوسه ای را در مخزن زندگی تان بیندازید!

ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند. اما آب های اطراف ژاپن سال هاست که ماهی تازه ندارد. بنابراین برای غذا رسانی به جمعیت ژاپن قایق های ماهی گیری، بزرگ تر شدند و مسافت های دورتری را پیمودند .

ماهی گیران هرچه مسافت طولانی تری را طی می کردند به همان میزان آوردن ماهی تازه بیشتر طول می کشید .

اگر بازگشت بیش از چند روز طول می کشید ماهی ها دیگر تازه نبودند و ژاپنی ها مزه این ماهی ها را دوست نداشتند .

برای حل این مسئله، شرکت های ماهی گیری فریزرهایی در قایق هایشان تعبیه کردند. آن ها ماهی ها را می گرفتند و آن ها را روی دریا منجمد می کردند.

فریزرها این امکان را برای قایق ها و ماهی گیران ایجاد کردند که دورتر بروند و مدت زمان طولانی تری را روی آب بمانند.

اما ژاپنی های مزه ماهی تازه و منجمد را متوجه می شدند و مزه ماهی یخ زده را دوست نداشتند. بنابراین شرکت های ماهی گیری مخزن هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهی ها را در مخازن آب نگه داری می کردند.

ماهی ها پس از کمی تقلا آرام می شدند و حرکت نمی کردند . آن ها خسته و بی رمق، اما زنده بودند .

متأسفانه ژاپنی ها هنوز هم می توانستند تفاوت مزه را تشخیص دهند. زیرا ماهی ها روزها حرکت نکرده و مزه ماهی تازه را از دست داده بودند. باز هم ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به ماهی بی حال و تنبل ترجیح می دادند. پس شرکت های ماهی گیری به گونه ای باید این مسئله را حل می کردند.

آن ها چطور می توانستند ماهی تازه بگیرند؟

اگر شما مشاور صنایع ماهی گیری بودید چه پیشنهادی می دادید ؟

 چطور ژاپنی ها ماهی ها را تازه نگه می دارند ؟

 برای نگه داشتن ماهی تازه شرکت های ماهی گیری ژاپن هنوز هم از مخازن نگه داری ماهی در قایق ها استفاده می کنند اما حالا آن ها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن می اندازند .

کوسه چند تایی ماهی می خورد اما بیشتر ماهی ها با وضعیتی بسیار سرزنده به مقصد می رسند . زیرا ماهی ها تلاش کرده اند .

 

توصیه : 

·   به جای دوری جستن از مشکلات به میان آنها شیرجه بزنید .

·   از بازی لذت ببرید .

·  اگر مشکلات و تلاش هایتان بیش از حد بزرگ و بی شمار هستند تسلیم نشوید ،‌ ضعف شما را خسته می کند به جای آن مشکل را تشخیص دهید .

·   عزم بیشتر و دانش بیشتر داشته و کمک بیشتری دریافت کنید . 

 اگر به اهدافتان دست یافتید، اهداف بزرگ تری را برای خود تعیین کنید.

·   زمانی که نیازهای خود و خانواده تان را بر طرف کردید برای حل اهداف گروه ، جامعه و حتی نوع بشر اقدام کنید .

·  پس از کسب موفقیت آرام نگیرید شما مهارت هایی را دارید که می توانید با آن تغییرات و تفاوت هایی را در دنیا ایجاد کنید .

در مخزن زندگی تان کوسه ای بیاندازید و ببینید که واقعا" چقدر می توانید دورتر بروید .

/ 0 نظر / 4 بازدید