منِ ذهنی ...

تنها انقلابی که می تواند غیر از رنگ آمیزی، وصله پینه و تغییر ظواهر و نمودها باشد، انقلاب در منِ ذهنی است .

ریشه تمام مفاسد در منِ ذهنی است و تا این ریشه هست، هر تلاشی برای اصلاح انسان و جامعه چیزی جز یک وصله پینه رنگ آمیزی، نمایش و توجیه رندانه و زیرکانه نخواهد بود .

/ 0 نظر / 91 بازدید