شكست وجود ندارد

شكست وجود ندارد

تنهاشكستي كه در زندگي وجود دارد اين است كه دست از يادگيري برداريم.

به‌جزاين مورد هر نتيجه‌اي كه پيش رويتان مي‌آيد، بازتابي است كه به شمامي‌گويد آيا راه كار انتخابي، شما را به هدف نزديك‌تر كرده يا دورتر. آدم‌هايي كه به اهدافشان مي‌رسند يك خصوصيت مشترك دارند:

 ( آن ها از شكست واشتباه نمي‌ترسند )

چرا ؟

چون مي‌دانند كه :

-          ................

-          ...............

-          چون مي فهمند كه خيلي چيزهاهم نمي دانند.

 هر اشتباه يا شكست فرصتي است براي يادگيريكه نبايد از آن غافل شد.

خوب اين يعني چي؟

در اصل، اين مانيستيم كه شكست مي‌خوريم، راه كارها، روش‌ها و برنامه‌ريزي ماست كه باموفقيت مواجه نمي شوند.

افراد ساعي معمولا روش‌ها را تغيير مي‌دهند تا راه كاريرا انتخاب كنند كه نتيجه بدهد. ضمنا وقتي براي رسيدن به اهداف، تلاش كنيم،پيروزي برايمان شيرين‌تر مي‌شود. وقتي آگاه شويم كه شكست پايان راه نيست و فقطسنگي است كه سر راه پيروزي قرار دارد، ديگر به موانع به‌عنوان عوامل منفينگاه نمي‌كنيم بلكه آن ها را نقاط راهنما به حساب مي‌آوريم كه در اين سفر برايمان شادي و موفقيت به ارمغان مي‌آورند.

/ 0 نظر / 4 بازدید