یا علی

/ 2 نظر / 4 بازدید
یک دوست قدیمی

به لطف خدا بهترین ها را برای موقعیت جدیدتان آرزو میکنم ...امیدوارم توشه ی کافی برای شروع تازه قدرتمند و تحمل کافی برای تحمل سختی های احتمالی برای رسیدن به قله ی رفیع موفقیت به همراه برداشته باشید. علی یارتان

محسن

سلام موفق باشی طی اين ره بی همرهی خضر نکن و در ره ليلی چه خطر هاست به جان شرط اول قدم آن است که مجنون باشی