كسب درآمد به شیوه ملانصرالدين

كسب درآمد ملانصرالديني
 
ملا نصرالدین همیشه در بازار گدایی می کرد و مردم با نیرنگی همیشه او را مسخره می کردند.
دو سکه به او نشان می دادند که یکی طلا بود و دیگری نقره، امّا ملا همیشه سکه نقره را انتخاب می کرد.
این داستان در کل منطقه پخش شد و هر روز گروهی زن و مرد می آمدند و به او دو سکه نشان می دادند و ملا همیشه سکه نقره را انتخاب می کرد.

تا این که مرد مهربانی از راه رسید و از این که ملا نصرالدین را آن طور دَست می انداختند ناراحت شد.

در گوشه میدان به سراغش رفت و گفت :

هر وقت به تو دو سکه نشان دادند سکه طلا را انتخاب کن، این طوری هم پول بیشتری به دست می آوری و هم دستت نمی اندازند .

 
ملا پاسخ داد : ظاهراً حق با شماست، امّا اگر سکه طلا بردارم دیگر مردم به من پول نمی دهند تا ثابت کنند که من احمق تر از آنهایم. شما نمی دانید تا حالا با این کلک چقدر پول گیر آورده ام !!!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ندا جون

عجب .........[گل]