انسان؛ آدم؛ افراد

انسان هاي بزرگ به آرمان هايشان مي انديشند
 
آدم هاي معمولي به آرزوهايشان فکر مي کنند
و
افراد حقير مردم را مي پايند.
/ 3 نظر / 4 بازدید
آزاده

سر افزار باشی انسان بزرگ

ندا جون

موفق باشی[چشمک][گل]