وصف حال ما

وصف حال ما  

ما خود را یک نقطه اتصال می دانیم. نقطه ای که خطوط بسیاری را به هم می رساند. مهم نیست که رشته تخصصی شما چیست؟ مهم این است که این رشته ها را باید در پیوند با یک دیگر قرار داد. برخی تار، و برخی پود، شوند تا بستری برای پی افکندن طرح و طرح هایی نو فراهم آورند.

اعتقاد بر این است که ظرفیت های خالی بسیاری در وجود هر یک از ما، به عنوان اشخاص حقیقی و در مجموعه های کاریمان، به عنوان اشخاص حقوقی یا سازمانی وجود دارد که در پیوند با هم، اثرات شگرفی را حاصل خواهد کرد.

ما با این ایده که زیر سیستم های تشکیل دهنده یک سیستم شامل به نام  " مدیریت " فارغ از اندازه و نوع گرایش و تخصص کاری خود، موضوعات بسیاری برای تبادل و به اشتراک گذاشتن دارند، نقش تسهیل گر را در برقراری ارتباط بین این زیرسیستم ها ،ایفا می کنیم.

کارنامه ۱۰ سال اخیرم، نشان دهنده طیف وسیعی از برنامه های مختلف است. دعوت به سخنرانی از مدیران ارشد ایرانی حاضر در بزرگ ترین شرکت های بین المللی تا نمایش یک فیلم کارتون و استخراج نکات مدیریتی بسیار جالب از این فیلم!!

این کارنامه می تواند جواب سوال: ما چه کرده ایم؟ باشد.

اما این که الان : چه می کنیم؟

به نوعی در ادامه همان موارد قبل، هر زمان که موضوعی قابل طرح را پیدا نمودیم در قالب یک بار برنامه ای برای مدیران برنامه ریزی و اجرا می نماییم. در اغلب اوقات این برنامه ها از طریق دوستان پیشنهاد می شود یا براساس وضعیت جاری جامعه ، نکاتی را خود طرح می کنیم، به پیشنهاد می گذاریم و در نهایت اجرا می کنیم.

اما این که  :چه می خواهیم ؟، بحثی شیرین و طولانی است که در یک کلام، خلاصه می توان گفت :

می خواهیم از خود به در آییم،

به میان شما بیاییم،

هم دیگر را پیدا کنیم و از هم، یاد بگیریم و یاد بدهیم.

ازتکنیک و علم و تخصص، اطمینان داریم چیزی کم ندارید و نداریم. آن چه که می خواهیم مرتبط شدن است و پیوند داشتن. داشتن شبکه ای قوی و یک پارچه که در آن به اشتراک گذاردن تجارب و یادگیری هایمان به راحتی صورت بگیرد و به آن اضافه شود.

و در انتهای این سه سوالی که قبلا طرح شد یعنی :

- چه کرده ایم؟

- چه می کنیم ؟

- چه می خواهیم؟

سوال آخر به این شکل مطرح می شود:

چه باید کرد؟

این سوالی است که با هم پاسخ آن را خواهیم یافت. همان طور که برای چه می خواهیم؟ نیز پاید پاسخ بیابیم.

دریچه ای که امروز و از طریق این فضا با شما باز کرده ایم، امیدواریم راه را به سوی این که چه باید کرد؟ باز کند.

خلاصه این که :

بیایید با هم ذهنی شروع کنیم، با مفاهمه ادامه دهیم تا به تعامل برسیم.

در هم ذهنی، الگوهای ذهنی یک دیگر را جستجو کنیم و بهتر خودمان را و دیگران را بشناسیم.

در مفاهمه، شروع به تبادل مفاهیم با یک دیگر کرده و مشترکات خود را زیاد کنیم.

در تعامل، به مثابه دانه های یک زنجیر و  زیر سیستم های یک سیستم شامل به نام" مدیریت " که در هر عرصه و هر جایگاهی قابل بحث و بررسی است، عمل کنیم.

وقت آن است که هر کدام از جایگاه تخصصی خود، بر بلندای قله های تکنیک و ابزار، قدری به هم نگاه کنیم، روی مفاهیم مشترک کار کنیم و با هم به فرازی وسیع تر و مشترک دست یابیم.

دست یاری گر و پرتوان شما را برای این همراهی، صمیمانه می فشاریم.

 

منتظر شما خواهیم بود : d_amirahmadi@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 7 بازدید