خدايا از تو سپاسگذارم

خدايا به خاطر اين که هرگز تنهايم نمي گذاري از تو سپاسگذارم !

خدايا به خاطر اين که هر گاه در جاده زندگي قدم هايم اندکي از راه راست سست مي شود، تو با تلنگري به راهم مي آوري، از تو سپاسگذارم.

خدايا ! ممنونم که هرزمان تو را از ياد برده و حضور سبزت را در کنارم فراموش کرده ام با نازل کردن بلاييکوچک مرا متوجه خود ساخته اي تا به ياد آورم که در برابر اراده بي هايت، هيچ چيزتاب ايستادگي ندارد!

خدايا! از اين که مي بينم بزرگي چون تو، همواره مرا زيرنظر دارد و هرگز فراموشم نمي کند، سخت به خود مي بالم .

خدايا ! با اين که گناهکرده ام، ناسپاسي نموده ام، حتي گاهي از رحمت بي کرانت نا اميد شده ام و بندهخوبي برايت نبوده ام، اما تو مهربان هر زمان که درمانده از همه چيز و همه کس شدهام، باز هم با آغوش باز پذيرايم بوده اي و در نهايت بزرگواري، حمايتم کرده اي !

به راستي اي پروردگار زيبا و مهربان در برابر اين همه لطف و بخشندگي تو، چهمي توانم بگويم ؟

اين همه سخاوت و کرم را چگونه پاسخگو باشم ؟

خدايا! شمارهدفعاتي که در نهايت ناباوري و بهت همگان از راه هاي عجيب و خارق العاده ات در سختترين و غيرممکن ترين شرايط ياورم بوده اي، از حساب بيرون است.

تو خود نيک ميداني که بنده ات جز چيز هايي که تو به او بخشيده اي در چنته ندارد، پس تمنا دارم دريافتن راه درست زندگي و به دست آوردن شادماني، عشق، آرامش و سعادت حقيقي ياريام کني، چرا که بدون تو هيچ ندارم و با تو از همگان بي نيازم.

خداي من، ميدانم که با اين همه، تو باز هم مرا دوست داري و هميشه و در هر لحظه مواظبم هستي،زيرا اين حديث قدسي ات همواره در ذهنم طنين مي افکند:

اگر آنان که از من روي برتافتند، مي دانستند که چقدر مشتاق ديدارشان هستم، هر آينه از شوق جان مي سپردند.

/ 1 نظر / 9 بازدید
بهار

با سلام و وقت بخیر مناجات جالب و تاثیرگذاری بود. با اجازه شما با قید نام وبلاگ شما از ان استفاده کردم. به امید موفقیت و بهروزی[گل]