زندگی شغلی افراد تحت تاثیر دوران کودکی آن هاست.

زندگی شغلی افراد تحت تاثیر دوران کودکی آن هاست.

تحقیقات نشان داده استرس ها و فشارهای دوران کودکی در سالهای جوانی و در زندگی شغلی افراد خود را نشان می دهند.

به گزارش مهر به نقل از ساینس دیلی بررسی هایی که از سال 1958 بر روی بیش از 8000  نفر انجام گرفته نشان می دهد وضعیت روحی و عاطفی کودکان در سنین 7-11 و 16 سال تاثیر قابل ملاحظه ای بر وضعیت شغلی و اجتماعی آن ها در آینده دارد.

بنابر همین گزارش بررسی هایی که روی این افراد در سنین 23 و 33 سال  انجام گرفته است موید این امر است. نکته قابل ملاحظه این جاست که فشار و استرس های وارد شده بر کودکان در سنین 45 سال بیشتر خود را به شکل افسردگی و ناامیدی نشان می دهد.

در ضمن این گونه افراد در محیط های شغلی با مشکلات بیشتری از قبیل تحریک پذیری بیشتر، کنترل تصمیم گیری بیشتر، احساس کمبود حمایت های اجتماعی و ... رو به رو هستند.

متخصصان به والدین هشدار می دهند که چگونگی دوران کودکی فرزندان را بیشتر مورد توجه قرار دهند زیرا تاثیرات آن تا پایان عمر بر فرزندانشان خواهد بود و جنبه های گوناگون زندگی فردی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید