کتک

کتک

انسان کتک نادانی خود را خورده است.

انسان در تاریکی بیشتر غارت می شود.

انسان درجهل بیشتر می پردازد.

انسان در ظلمت بیشتر خطا می کند.

علم روشنایی است که هر جا پیدا شود آن جا را روشن می کند  .

دانایی چراغ همیشه شعله ور است.

دانایی یک اتفاق نیست یک فرآیند است.

هر روز که انسان می آموزد این چراغ باز برای شعله ور شدن سوخت دارد.

انسان هایی که برای دانایی سرمایه گذاری می کنند مجبور نخواهند شد هزینه نادانی را بپردازند.

نقل از مجموعه ای تحت عنوان ‌اعتماد به نفس اثر دکتر غلامحسین عدالتی

/ 0 نظر / 4 بازدید