شيطان جنس كهنه مي فروشد

سلام به تو هم وطن عزیزم که قسمتی از وقت قابل خود را صرف این فضا می نمایید. امیدوارم سال جدید برای شما سالی در راستای عمیق شدن در مسایل تان باشد.

شيطان جنس كهنه مي فروشد

شيطان تصميم گرفت كه خود را با عصر جديد تطبيق دهد. به همين منظور تصميم گرفت وسوسه هاي قديمي و در انبار مانده اش را به حراج بگذارد. در روزنامه اي آگهي داد و مشتري ها را در دفتر كارش پذيرفت.

حراج جالبي بود :

سنگ هايي براي لغزش در تقوا، آيينه هاي كه آدم را مهم جلوه مي داد، عينك هايي كه ديگران را بي اهميت جلوه مي داد. روي ديوار اشيايي آويخته بود كه توجه همه را جلب مي كرد:

خنجرهايي با تيغه هاي خميده كه آدم مي توانست آن ها را در پشت ديگران فرو كند و ضبط صوت هايي كه فقط غيبت و دروغ را ضبط مي كرد.

شيطان رو به خريدارها فرياد مي زد : " نگران قيمت نباشيد! الان برداريد و هر وقت داشتيد، پول آن ها را پرداخت كنيد.

يكي از مشتريان در گوشه اي دو كالاي بسيار فرسوده ديد كه هيچ كس به آن ها توجه نمي كرد. اما خيلي گران بودند. تعجب كرد و خواست دليل آن اختلاف فاحش را بفهمد.

شيطان خنديد و پاسخ داد :

فرسودگي شان به خاطر اين است كه از آن ها خيلي استفاده كرده است. اگر زياد جلب توجه مي كردند، مردم مي فهميدند كه چه طور در مقابل آن مراقب باشند. با اين حال قيمت شان كاملا مناسب است.

يكي شان " شك " است و آن يكي " عقده حقارت ". تمام وسوسه هاي ديگر فقط حرف مي زنند، اين دو وسوسه عمل مي كنند.

مطلب فوق برگرفته از سايت گروه تنديس مي باشد

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
حميد الماسی

سلام آقای امير احمدی من افتخار آشنایی شما را در کلاس مديريت عمومي داشتم و اميدوارم اين وبلاگ کار خود را با موفقيت ادامه دهد کار بسيار جالب و زيبايی است با تشکر الماسی...