خودمان بهتر از هر كسي خودمان را مي‌شناسيم

خودمان بهتر از هر كسي خودمان را مي‌شناسيم


مردييك شب كليد خانه‌اش را گم كرده بود و نمي‌توانست وارد خانه شود. او بيرونمنزل در نور چراغ كوچه دنبال كليدش مي‌گشت. كمي بعد همسايه‌اش او را ديد وبه كمك او ‌آمد تا با هم كليد را پيدا كنند. اما بي‌فايده بود. بعد از كليجستجو همسايه از او پرسيد: كجا كليد را گم كردي؟ و مرد جواب داد: داخلمنزل!

بيچاره همسايه متحير مانده بود. پرسيد:

اگرتو كليد را در منزل گمكرده‌اي چرا در خيابان دنبال آن مي‌گردي؟

مرد پاسخ داد:

چون در خيابان نوربيشتر است!

حالا تصور كنيد كه شما جهت و معناي زندگي را گم كرده‌ايد. اگراز مردم بپرسيد كه اهداف شما در زندگي چه بايد باشد. درست مثل اين است كه در خيابان دنبال كليدي بگرديد كه در خانه جا گذاشته‌ايد. هيچ‌كس نمي‌تواندبه شما بگويد چطور به زندگيتان معنا ببخشيد. روش ديگران به درد شمانمي‌خورد. شما بايد درون خودتان را جستجو كنيد. حتي اگر يك عمر براي يافتنپاسخ‌هاي خود، جاي ديگري را جستجو كرده‌ايد، به محض اين كه به درون خودتانرجوع كنيد، مي‌بينيد كه پاسخ سوال‌هاي زندگي براي شما روشن مي‌شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید